Vilkår og betingelser

Velkommen til Lildog. Dine rettigheter er vår prioritet. Les disse vilkårene og betingelsene nøye før du bruker våre produkter og tjenester. Ved å få tilgang til eller bruke våre tjenester, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene.

1. Brukerkonto

For å bruke våre tjenester, må du være en privatperson over 15 år. Kun én konto per person er tillatt. Sørg for at den registrerte informasjonen er nøyaktig og fullstendig.

2. Kommunikasjon

Vi kan sende push-varsler for viktig informasjon og oppdateringer. Aksept av push-varsler er nødvendig for å bruke visse tjenester. Vi forbeholder oss retten til å sende nødvendige oppdateringer og informasjon om tjenester, kampanjer og annen relevant informasjon til brukeren.

3. Kundens forpliktelser

Hvis tjenesten ikke er tilgjengelig, informer Lildog AS eller lokalt personale. Du er ansvarlig for å sikre at enheten din fungerer korrekt og har tilstrekkelig nettverksdekning og batteri.

Kundens forpliktelser for korrekt bruk av Lildog Hotels-tjenesten:

Kunder må sørge for at hundene deres er komfortable og tilstrekkelig trent til å bruke hotellet. Hunder skal ikke forlates i mer enn 1 time. Det anbefales å sørge for at hunden har tilgang til ferskvann mens den er på hotellet. Lildog AS er ikke ansvarlig for problemer som oppstår fra feil bruk av hotellene.

4. Betaling

Gi nøyaktig personlig og betalingsinformasjon. Betalinger behandles gjennom Stripe når du bruker våre tjenester. For detaljer om transaksjonene dine, vennligst kontakt vårt supportteam.

Transaksjoner og datalagring:

Detaljer om kundens transaksjoner lagres sikkert av Stripe og kan forespørres ved å sende en e-post til support@lildog.com. Transaksjonsdata lagres i minimum 12 måneder. Hvis du har noen bekymringer eller tvister angående transaksjoner, vennligst varsle oss innen 60 dager.

5. Brukerdata

Vi behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Dine data er beskyttet mot uautorisert tilgang.

6. Ansvarsbegrensning

Lildog AS er ikke ansvarlig for problemer utenfor vår kontroll, inkludert men ikke begrenset til:

  • Nettverksfeil eller forstyrrelser.
  • Uautorisert bruk av tapte eller stjålne enheter.
  • Force majeure-hendelser, inkludert naturkatastrofer, streiker eller andre ukontrollerbare hendelser.
  • Misbruk av tjenesten av brukeren i strid med retningslinjer og instruksjoner.
  • Eventuelle negative utfall på grunn av at brukeren ikke har tilstrekkelig forberedt sitt kjæledyr for bruk av enheten eller tjenestene.
  • Eventuelle helseproblemer knyttet til våre produkter eller tjenester, unntatt hvor det kan påvises at slike problemer var forårsaket av vår uaktsomhet.

7. Misbruk og avslutning av konto

Lildog AS forbeholder seg retten til å begrense, suspendere eller avslutte tilgangen til tjenesten hvis det foreligger betydelige grunner, inkludert men ikke begrenset til misbruk som å bruke hotellene til ikke-hunderelaterte formål, å etterlate hunder uten tilsyn i lange perioder, forårsake forstyrrelser eller delta i ulovlige aktiviteter. I slike tilfeller vil brukere ikke ha rett til refusjon for produkter eller tjenester.

8. Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter knyttet til våre tjenester tilhører Lildog AS.

9. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene for å forbedre våre tjenester. Vesentlige endringer vil bli kommunisert, og fortsatt bruk av tjenestene innebærer aksept.

10. Overføring av rettigheter og forpliktelser

Du kan ikke overføre dine rettigheter og forpliktelser under denne avtalen uten skriftlig samtykke fra Lildog AS. Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser til et annet selskap.

11. Tvister

Disse vilkårene er underlagt norsk lov, og eventuelle tvister vil bli avgjort av norske domstoler, med Trondheim tingrett som verneting.

alt
alt
Kontakt oss

Kontakt oss

Media og partnerskap

info@lilbit.no

Adresse

Lilbit AS - Skippergata 14

7042 Trondheim, Norway

(+47) 73 44 00 70

Sosiale medier
altaltaltalt