Personvernerklæring

Ditt personvern er vår høyeste prioritet. For oss er det avgjørende å være åpne og ærlige om dataene vi samler inn fra deg. Enda viktigere er det for oss å håndtere og beskytte disse dataene med største mulig aktsomhet, slik at du, som en del av Lildog familien, føler deg trygg og rettferdig behandlet.

Databeskyttelse og samsvar

Behandlingen av dine data er beskyttet av EU's databeskyttelseslover, inkludert personvernforordningen (GDPR).

Datainnsamling og behandling

Når du bruker våre enheter og tjenester, vil personopplysninger bli behandlet for både personen som setter opp tjenesten og brukeren av enheten. Nedenfor finner du informasjon om de personopplysningene som samles inn, hvordan de behandles, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av disse dataene.

Ansvarlig enhet

Selskapet som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er Lildog AS, org. nr. 817 870 902. For spørsmål om behandlingen av personopplysninger, kan du kontakte oss på support@lildog.com eller på telefon +47 73 44 00 70. Når'vi', 'vår' eller 'oss' brukes nedenfor, refererer det til Lildog AS.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Formålet og det juridiske grunnlaget for behandling av alle personopplysninger er å levere tjenestene knyttet til våre enheter og applikasjoner, som beskrevet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

Kategorier av personopplysninger som samles inn og behandles

1. Informasjon du gir når du kjøper eller registrerer et produkt

 • Telefonnummer
 • Enhetens IMEI-nummer
 • Postadresse
 • E-postadresse

2. Informasjon du gir når du bruker enheten

 • Navn
 • E-postadresse
 • Passord
 • Kjæledyrets detaljer (navn, rase, kjønn, størrelse, fødselsdato, profilbilde, trivia)

3. Informasjon vi mottar når du bruker våre tjenester

 • Bruksdata: Informasjon om hvordan du samhandler med våre tjenester.
 • Enhetsinformasjon: Detaljer om enheten du bruker, inkludert modell, operativsystem, maskinvareidentifikatorer, nettverksinformasjon og sensordata.
 • Stedsdata: Presis og generell stedsinformasjon samlet inn via GPS, Wi-Fi og andre teknologier.
 • Logginformasjon: Nettlesertype, tilgangstider, besøkte sider, IP-adresse og identifikatorer knyttet til informasjonskapsler eller andre teknologier.
 • Sensordata: Informasjon samlet inn fra forskjellige sensorer på enhetene, som kan inkludere, men ikke er begrenset til, akselerometre, gyroskoper, mikrofoner, høyttalere, temperatursensorer og andre relevante sensorer. Hvilke spesifikke sensorer og data som samles inn, avhenger av enhetsmodellen og dens kapasitet.

Formål med databehandling

 • Tjenestelevering: Å levere og vedlikeholde våre tjenester, og sikre at de fungerer korrekt på tvers av forskjellige enheter og applikasjoner.
 • Forbedring av brukeropplevelse: Å forbedre brukeropplevelsen ved å tilby personaliserte tjenester og anbefalinger basert på innsamlede data.
 • Statistisk analyse: Å samle og analysere generelle statistikker (f.eks. gjennomsnittlige aktivitetsnivåer for visse hunderaser) for å gi sammenlignende innsikt til brukere.
 • Sikkerhet og svindelforebygging: Å verifisere identiteter og forhindre uautorisert eller svindelaktig aktivitet.

Hvordan vi bruker informasjon

Informasjonen som samles inn brukes til å levere, utvikle, forbedre og sikre våre tjenester. Det inkluderer:

 • Å sende informasjon og oppdateringer
 • Å verifisere identitet og forhindre svindel
 • Å forbedre brukeropplevelsen

Lagring og sletting av data

Personopplysninger behandles så lenge det er et grunnlag og formål for behandlingen. Du kan slette personopplysninger gjennom vår applikasjon eller nettside, eller ved å kontakte kundeservice. Sletting av nødvendige opplysninger kan føre til tap av tilgang til tjenesten.

Kontroll over din informasjon

Du har verktøy for å få tilgang til, oppdatere og trekke tilbake samtykke for personopplysninger:

 • Tilgang og oppdatering av informasjon gjennom appen eller nettsiden
 • Tilbaketrekking av samtykke for visse datainnsamlinger via enhetsinnstillinger
 • Slette kontoen din gjennom appen eller ved å kontakte kundeservice

Databehandlere

Vi bruker en kombinasjon av tredjepartstjenester og interne verktøy for å behandle data og levere våre tjenester. Dette inkluderer:

 • Tredjepartstjenester: Vi engasjerer ulike tredjepartstjenesteleverandører for skybasert databehandling, datalagring, analyse, kundestøtte og nettverkstjenester. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Firebase, Zendesk, Stripe, Telia, Telenor, Facebook, Google Analytics, Google Adwords og Gitlab.
 • Interne verktøy: Vi bruker også internt administrerte verktøy og tjenester for databehandling, overvåking og analyse. Disse verktøyene er vert på vår infrastruktur og brukes for å sikre optimal ytelse og sikkerhet for våre tjenester.

Juridisk samsvar og åpenhet

Lildog AS sikrer samsvar med GDPR ved å gi klar informasjon om datainnsamling og behandling. Selv om vi ikke har formelle databehandleravtaler med alle tredjeparts tjenesteleverandører, velger vi nøye leverandører som er kjent for sine sterke databeskyttelsespraksiser. På samme måte administreres våre interne verktøy med strenge databeskyttelsestiltak for å beskytte dine personopplysninger.

Klager

Hvis du mener at dine data har blitt feilbehandlet, kan du kontakte oss eller Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

Endringer

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen etter behov. Den nyeste versjonen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.

alt
alt
Kontakt oss

Kontakt oss

Media og partnerskap

info@lilbit.no

Adresse

Lilbit AS - Skippergata 14

7042 Trondheim, Norway

(+47) 73 44 00 70

Sosiale medier
altaltaltalt